Analysis of association between NRXN1 and NLGN1 gene polymorphism and childen with autism spectrum disorder in Zhuhai
QI Xiao-bing, YU Juan-juan, ZHONG Jie-qiong, ZHOU Xiang, WU Hua-juan
journal1 . 2019, (1): 19 -22 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1393