Correlation analysis of electronic screen exposure and family rearing environment in preschool children
FANG Hong-ying, XU Cheng-heng, TANG Yin-xia, YANG Fei-fei
journal1 . 2019, (1): 101 -103 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0645