Correlation between early childhood caries and Cariostat score of caries activity test in children aged 0 to 2 years in Beijing
LIN Xiao-hua,WANG Wen-hong,ZOU Xiao-xuan,MIAO Jiang-xia,CUI Xiu-li
journal1 . 2019, (2): 222 -225 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0653