Correlation analysis of body mass index and dietary behaviors in 486 children aged 3~6 years
LIANG Qiao,XIAO Yan-feng,ZHANG Mei-zhen,LI Ruo-chun,LI Hui
journal1 . 2019, (3): 248 -250 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0923