Study on the correlation of vitamin D levels in infants and their mothers
LIU Ying,SONG Xiao-hong,PAN Jian-ping,SHI Jiao,LI Min,LUO Dan,XIAO Lin
journal1 . 2019, (3): 292 -295 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0357