Analysis of correlation between maternal anemia during pregnancy and developmental delay among children in 8 counties in central and western China
YANG Chen-lu, LIU Xiao-li, SONG Qi-ying, ZHOU Hong, WANG Yan
journal1 . 2019, (4): 374 -377 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0367