Current status and influencing factors of cycling violation behaviors among secondary students in Beijng
ZHANG Jing-shu, LEI Yuan-ting, LYU Ruo-ran, DUAN Jia-li, HU Pei-jin, SONG Yi
journal1 . 2019, (5): 489 -494 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1221