Study of the impact of the assisted reproductive technology on the offspring infant's results of Peabody Developmental Motor Scale Ⅱ test by applying propensity score matching
JIANG Chun-hua, XIAO Li-ping, HUANG Jun, LI Yun, ZHANG Ying, ZHONG Ping-li, YANG Hong, SU Yi, LUO Dan-dan
journal1 . 2019, (5): 495 -498 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0803