Survey on childhood emotional neglect in rural area of Shandong province
LYU Lin-jing, CHEN Jing-qi, ZHAO Xiao-xia
journal1 . 2019, (5): 531 -534 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1350