Study on current status and risk factors for embryo loss
YANG Liu, ZHANG Jian-xin, ZHAO Shun-xia
journal1 . 2019, (6): 597 -601 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0588