Screening results of genetic metabolic diseases in 66 471 neonates in central Guangxi
CHEN Da-yu, TAN Jian-qiang, PAN Li-zhen, LI Zhe-tao, CAI Ren
journal1 . 2019, (6): 649 -651 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0814