Association between sleeping time and onset of menarche among Chinese girls aged 9 to 14 years
WEN Bo, DONG Yan-hui, YANG Zhao-geng, WANG Xi-jie, LI Yan-hui, DONG Bin, ZOU Zhi-yong, MA Jun
journal1 . 2019, (7): 701 -705 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0858