Non-randomized clinical trial of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of children with Rett syndrome
WANG Chao, LI Hui-ping, ZHOU Bing-rui, LI Chun-yang, ZHANG Ying, DONG Ping
journal1 . 2019, (7): 771 -774 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1810