Study on the current status and influencing factors for nutrition of middle school students in Yongning County, Ningxia Hui Autonomous Region
ZHAO Hong-yan, ZHANG Ying, LIU Hui, YUAN Wen-zhen, FANG Xiang, HUANG Xiao-dan, LONG Dan-feng, WANG Yu
journal1 . 2019, (7): 789 -792 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0870