Correlation between NLRP3 inflammasome activation and neurological damage in neonatal rat hyperbilirubinemia model
LI Liang-chen, BIAN Xiang-li, WU Zhi-min, ZHANG Jin-ping, LI Miao-chen
journal1 . 2019, (8): 842 -846 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0238