Influencing factors of psychological and behavioral development of left-behind children under 3 years old in poor rural in China
LIU Yi-hua, ZHAO Chun-xia, GAO Ya-jing, HAN Li-zhen, HUANG Xiao-na
journal1 . 2019, (9): 941 -944 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1789