Analysis on the maternal risk factors for retinopathy of prematurity in premature infants
CHENG Yang-yang, HU Jie, ZENG Ya-wei, SHI Jing
journal1 . 2019, (10): 1120 -1123 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1258