Association between interleukin-8 gene polymorphism and occurrence and development of acute bronchitis induced by respiratory syncytial virus
DU Lin-bo, WANG Hong-bing, LIAO Fan-da, LIU Dan-hong, WANG Xuan
journal1 . 2019, (11): 1232 -1235 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1045