Association between relatively short stature and negative emotions in adolescents
WU Yan,WANG Guang-hai,JIANG Yan-rui,LI Wen,DENG Yu-jiao,ZHU Qi, ZHANG Yun-ting,LIU Shi-jian,JIANG Fan
journal1 . 2019, (12): 1288 -1291 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1383