Influence of responsive caregiving at 2 months of age on the development of infants during the first 6 months:a birth cohort study
QI Yue, ZHANG Yu-di, JIANG Zi-han, MA Xue-mei, TAN Li-wei, SHI Hui-jing
journal1 . 2020, (1): 23 -27 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1043