Investigation of influenza vaccination rate and related factors among children under 5 years old in Binzhou of Shandong
LI Guang-jing, SHEN Xin-hua, YANG Yan-hong, QIU Shou-fang, LIU Ke-na
journal1 . 2020, (1): 89 -92 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0247