Influence of intellectual protection training on neonatal behavioral neurological assessment level among asphyxiated term infants
YE Wen-ya, ZHANG Li-ping, ZHAO Yi-wei, BAO Yu-li, MAO Xu-jie
journal1 . 2020, (1): 96 -99 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0475