Clinical study of relationship between bone mineral density andrelated factors of bone metabolism in children
SHEN Zhao-xia, PAN Yuan-yuan, HUANG Rong, ZHOU Ya-nan, LI Rong, PENG Lu-ting, CHEN Meng-ying, LI Xiao-nan
journal1 . 2020, (2): 144 -147 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0200