Analysis of the correlation between general movements assessment and NBNA results at twisting movement stage
HUANG Lei, JIAO Xiao-yan, LI Jia-yue, HUI Ze-dong, JIN Bei-yi, HE Li
journal1 . 2020, (3): 252 -255 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0242