Analysis of gene types and clinical phenotype in neonatal disease screening of thalassemia of 30 554 neonates in Huangshi city
KE Hai-yan, LI Sheng, ZHU Yan-ru, LEI Lin, JIANG Hong, FEI An-xing
journal1 . 2020, (3): 328 -330 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0382