Effects of valproic acid,oxcarbazepine and levetiracetam monotherapy on the efficacy and bone metabolism of school-age children with epilepsy
ZHANG Xiao-long, ZHANG Yuan-da, HE Hua-fen, JI Chao-yu, YANG Xu, REN Shu-hong
journal1 . 2020, (3): 331 -334 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0451