Correlation between salivary cortisol levels with sleep quality and severity of clinical symptoms in children with postural tachycardia syndrome
ZHANG Qi-yi, WU Min, WANG Jia-qi, JIA Wan-ru, SHEN Jie, ZHANG Xiao-yan, LIN Jing
journal1 . 2020, (4): 379 -384 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0299