Study on screening,diagnosis,treatment and genotype in primary carnitine deficiency
WU De-hua, YANG Ru-lai, ZHENG Jing, WU Ding-wen, CHEN Chi, ZHOU Ying
journal1 . 2020, (4): 403 -406 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1637