Relationship of handgrip strength and body composition among school-age children
LIU Jun-ting, HOU Dong-qing, ZHU Zhong-xin, GAO Ai-yu, YU Zhao-cang, LIN Ning-xiang, HUANG Gui-min, MI Jie
journal1 . 2020, (6): 613 -617 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0558