Effect of birth weight on the growth of children under 7 years old
WU Hua-hong, LI Hui, ZHANG Ya-qin, ZONG Xin-nan
journal1 . 2020, (6): 623 -626 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1112