Study on controllable factors of pregnancy in neonates with behavioral neurological development during pregnancy
YIN Xiao-guang, LIU Yang, XIE Jun, JIAO Xue-chun, YU Wan-qi, WANG Hui-qin, ZHU Peng
journal1 . 2020, (7): 725 -728 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0592