Analysis of screening for neonatal inherited metabolic disorders by tandem mass spectrometry in parts of Sichuan province
ZHANG Ya-guo, SU Xing-yue, LI Ting, HU Qi, ZHOU Jing-yao, ZHANG Yu
journal1 . 2020, (7): 809 -812 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0085