Clinical study on the effect of whole body vibration training on motor function in children with spastic hemiplegia
YUN Guo-jun, LIANG Xian-rong, WANG Jing-gang, LIU Qing, LI Rui-hao, CAO Jian-guo
journal1 . 2020, (7): 823 -826 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0833