Effects of temperament and family environment on adaptation behavior in preschool children
QI Jing, LONG Lei, LIANG Jing, LI Hong-juan, GAO Hong, WANG Zhao-hui
journal1 . 2020, (8): 899 -903 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0269