Effect of early intervention program on physical and neuropsychological development in premature small for gestational age infants
ZHENG La-jie, LIU Xian-peng, HUANG Huan-huan, SU Wei-dong, HUANG Yu-dan, LI Qiu-yue
journal1 . 2020, (8): 904 -908 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0114