Clinical observation of pharmacogenetic testing to guide individualized treatment of asthma in children
LIU Yan-lin, TANG Su-ping, LAN Di-shi, DONG Li, LIN Jie-qi, CHEN Shen, CHEN Lan, YE Wen-jing
journal1 . 2020, (8): 912 -916 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0079