Prospective cohort study on the influence of early parent-child interactionon the sociality performance of infants under one year old
YUAN Lin-lin, SHI Hui-jing, ZHANG Yu-di, JIANG Zi-han, QI Yue, ZHANG Yun-hui
journal1 . 2020, (9): 958 -961 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1646