Research progress onscreen time and health among children and adolescents
WU Yue, QU Wei-li, ZHUANG Xuan, TANG Ji-wen, WANG Yu-xi, WEI Li-li
journal1 . 2020, (9): 1005 -1008 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1477