Investigation on the mental health of preschool children and the relevant factors during coronavirus disease 2019
LIANG Jing, WANG Zhao-hui, LI Yan-hui, LI Hong-juan, QI Jing, HE Xi, BAI Rui-bei
journal1 . 2020, (9): 1033 -1036 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0369