Study on the association between exercise and sleep quality in preschool children
LIU Mei-yan, GUO Qian-wen, WU Dan, WANG Xiu-lian, LIANG Tao, SUN Fan-fan, LAN Hong-yan, CHEN Jin-jin
journal1 . 2020, (10): 1097 -1100 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1831