Influencing factors of gut microbiota of infants and its function in intestinal immunity
SUN Yan-ting, LIANG Hong-tao, WANG Chen, YAO Yi-bo, LU Jin-gen
journal1 . 2020, (10): 1110 -1113 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0293