Analysis of motor assessment in children with autism spectrum disorders
XIONG Cai-yun, YANG Yuan-yuan, LI Jia-qiong, WANG Yao-zhou, LUO Lin-yin, YANG Zai-lan, JIANG Lu, ZHOU Hao
journal1 . 2020, (11): 1205 -1208 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0511