Meta-analysis of vitamin D and the risk of allergic rhinitis in children
SHE Ning-ning, SHAO Na, XIA Cui, FENG Ya-ni, ZHANG Yi-tong, LIU Hai-qin, REN Xiao-yong
journal1 . 2020, (11): 1234 -1238 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1995