Relationship between exposure levels of bisphenol A and the risk of idiopathic precocious puberty in school-age girls
ZHOU Lan-mei, WANG Qiong-jin, JI Cui-fang
journal1 . 2020, (11): 1250 -1254 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1846