Vocabulary list design and its efficacy in vocabulary teaching of autistic children
LIU Dai-yue, WANG Bi-jun, GUO Yan-qing
journal1 . 2020, (12): 1328 -1332 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0364