Influence of different interventions on early integrated development of children aged 0 to 3 years
LI Yu-yan, WU Jun-qing, JIANG Nan, WANG Xing, LI Yi-ran, ZHAO Rui, ZHOU Ying
journal1 . 2020, (12): 1333 -1337 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0966