Hearing evaluation of transferred infants that failed in hearing screening in Xinjiang
HOU Xiao-juan, LU Jin-shan, ZHANG Lun, DING Wei, WU Mei
journal1 . 2020, (12): 1382 -1384 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0537