Analysis of clinical features of children comorbid epilepsy and attention deficit hyperactivity disorder
GUO Ying-ying, LIU Yu, WANG Xue-ying, YANG Lin, HUANG Shao-ping, LEI Xiao-mei
journal1 . 2021, (1): 84 -87 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0338