Clinical analysis of 139 cases of infantile cow's milk protein allergy
ZHANG Wei, GUO Hong-wei, LIU Xiang-zeng, ZHANG Wei, LIN Yan, WANG Chun-hui, ZHANG Ni-ni, LI Tang, HUANG Jun-jie, LAN Li, JIANG Xun, WANG Bao-xi
journal1 . 2021, (2): 222 -225 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0321