Systematic review and Meta-analysis of the prevalence of stunting among children in China
GUO Bing-bing, JIANG Xin-ye, WEI Ya-rong, PEI Jing-jing, XU Yin
journal1 . 2021, (3): 296 -300 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0215